Қазақстанның визуалды антропология зертханасы
ЖТН AP08857194 «XIX - XXI ғ.ғ. басындағы қазақстандық бейнелердің тарихы мен визуалды антропологиясы: эволюциясы мен субъектінің қалыптасуы»
Жобаның негізгі идеясы - XIX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы Қазақстанның визуалды мәдениетін пәнаралық зерттеу. Зерттеу нәтижелері тарихи-мәдени білімнің инновациялық негізін қалыптастыруға және тарихи сананы жаңғыртуға ықпал етеді.
Тарихи зерттеулерде көрнекі материалдар көбінесе иллюстрациялық материал ретінде пайдаланылды, әсіресе жаңа және қазіргі кезеңдерде деректің бұл түрі тарихи зерттеулер үшін, визуалды ақпаратты таратудың және сақтаудың кеңейтілген түрлерінің және визуалды тұлғаны кодтау формаларының эволюциясы тұрғысынан тарихи зерттеулер үшін айтарлықтай эвристикалық әлеуетке ие.
Жобаның мақсаты - XIX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы Қазақстанның визуалды мәдениет көздеріне көрнекі әңгімелер мен субъективтік тәжірибені антропологиялық зерттеу арқылы тарихи сананы жаңғырту міндеттері тұрғысында қарастырылған. Визуалды мазмұны қазақстандық мәдениет формаларының синергетикалық сипатын көрсетеді және олардың Жаңа кезеңнен бастап қазіргі кезеңге дейінгі эволюциясының пәнаралық зерттеулерін жүргізуге мүмкіндік береді.
Зерттеу тобының құрамы